Plastyfikatory

Nazwa produktu i zastosowanie

Opak.

TADMIX

Domieszka do zapraw cementowych do zastosowania w pracach murarskich i tynkarskich do -2*C. Zużycie 0,3%- 0,5% do masy cementu.

1L

5L

ARPOMENT-P

Superplastyfikator przyspieszający twardnienie betonu. W okresie zimowym umożliwia prowadzenie robót do –10*C. Eliminuje naparzanie przy prefabrykacji betonowej. Nie powoduje korozji stali zbrojeniowej. Zużycie 0,5%-2% do masy cementu

1L

2L

5L

10L

30L

KLUTAN-P

Plastyfikator do betonów i zapraw. Zastępuje wapno w zaprawie (murowanie klinkieru).Do wykonywania wylewek z ogrzewaniem podłogowym. Umożliwia wykonywanie robót betonowych i murowych do –8*C. Zużycie 0,5%-0,8% do masy cementu

2L

5L

10L

30L

CEMAPLAST

Zastępuje wapno do robót murarskich i tynkarskich. Zużycie: 0,3%-0,5% do masy cementu

1L

5L

25L

BETO-PLAST

Plastyfikator do betonu (OGRZEWANIE PODŁOGOWE) Zużycie: 0,9% do masy cementu

1L

5L

30L

BETO-PRZYSPIESZACZ

Domieszka do betonu przyspieszająca wiązanie, redukująca ilość wody oraz uplastyczniająca. Zużycie: ok. 5% do masy cementu

5 L

BETO-OPÓŹNIACZ

Wydłuża czas wiązania betonu i uplastycznia beton.Zużycie 0,27%-0,6% do masy cementu

1L

5L

MROZO – BET

Pozwala na prowadzenie robót betonowych do –8*C. Zużycie 2,5%-5% do masy cementu

5 L

MROZO – PLAST

Zastępuje wapno do zapraw cementowych do –8*C. Zużycie 2,5%-5% do masy cementu.

5L

MROZO-STYR

Zastosowanie MROZO-STYRu umożliwia wykonywanie ociepleń budynków styropianem w obniżonych temperaturach. dodawać w ilości 0,5 L na 25 kg kleju do zmniejszonej o 28% wody zarobowej

5 L

FLUX-1

Plastyfikator do betonu (OGRZEWANIE PODŁOGOWE). Zużycie: 0,3%- 0,6% do masy cementu.

1L

5L

FLUX ZM zimowy

Plastyfikator do betonu (-8*C). Zużycie: 1,5% do masy cementu.

1L

5L

ZAP zimowy w płynie

Skutecznie umożliwia prace tynkarsko - murarskie zaprawami cementowymi i cementowo - wapiennymi w okresie obniżonych temperatur (-8°C) nie pogarszając cech fizycznych wykonywanych tynków i zapraw Zużycie : 0,5l na 50 kg cementu.

1L

5L

PALMIX - PLASTYFIKATOR W SASZETKACH

Zastępuje wapno w zaprawach cementowych. Zużycie : 1 saszetka na 50 kg cementu

saszetka

GOLDENMIX - PLASTYFIKATOR W SASZETKACH

Zastępuje wapno w zaprawach cementowych. Zużycie : 1 torebka na 50 kg cementu.

saszetka

PLASTYFIKATOR W SASZETKACH ZAP (– 8*C )

Zastępuje wapno w zaprawach cementowych. Zużycie : 1 saszetka na 50 kg cementu.

saszetka

MASTERPOZZOLITH ST

Plastyfikator do betonu. Zwiększa urabialność oraz polepsza spoistość masy betonowej, wytrzymałość oraz wodoszczelność betonu. Zużycie: na 25kg cementu ok. 0,4% do masy cementu

1L

5L